Apr 15 2013

TIN, masuk 3 besar Jurusan dengan Peminat SNMPTN terbanyak

Published by under Info IPB

Departemen Teknologi Industri Pertanian masuk 3 besar jurusan dengan peminat SNMPTN 2013 terbanyak. Adapun 5 Jurusan di IPB dengan peminat SNMPTN terbanyak tahun ini: ILMU GIZI 6136, MANAJEMEN 5576, TIN 4934; ILKOM 4055; dan AGB 4721 peminat.

Klik gambar untuk lebih lengkapnya.

TIN ke-3

2 responses so far