Apr 15 2013

TIN, masuk 3 besar Jurusan dengan Peminat SNMPTN terbanyak

Published by at 11:18 under Info IPB

Departemen Teknologi Industri Pertanian masuk 3 besar jurusan dengan peminat SNMPTN 2013 terbanyak. Adapun 5 Jurusan di IPB dengan peminat SNMPTN terbanyak tahun ini: ILMU GIZI 6136, MANAJEMEN 5576, TIN 4934; ILKOM 4055; dan AGB 4721 peminat.

Klik gambar untuk lebih lengkapnya.

TIN ke-3


2 responses so far

2 Responses to “TIN, masuk 3 besar Jurusan dengan Peminat SNMPTN terbanyak”

  1. mustikaon 21 Nov 2013 at 07:56

    mas boleh minta gambarnya lg ga yg jelas? kurang keliatan gambarnya hehe makasih banyak mustikanp@yahoo.com

  2. andikon 16 Feb 2014 at 15:26

    wah terimakasih datanya, bagaimana dengan kuota 2014?

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply